Sna r t till salu
Ödmansgatan 5, Åmål
400 000 kr
Centralt belägen tomt med kommunalt vatten och avlopp. Planen säger: Bostadsändamål, fristående hus eller två och två sammanbyggda i tomtgräns. Huvudbyggnad ska förläggas två meter söder om grannen i norr och sju m från motsvarande granne. Högst 20% av tomt får bebyggas, i två våningar. Med sju meters höjd och 1/3 av vind får inredas.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1123 m²

Bevaka området kring Ödmansgatan 5, Åmål.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Ödmansgatan 5, Åmål
Objektsbild - Ödmansgatan 5, Åmål