Sna r t till salu
Svedjevägen 4, Östra Ryd
345 000 kr
I samhället Östra Ryd med närhet till service som skola och förskola. På uppdrag av Söderköpings kommun försäljes denna obebyggda fastighet, 904 kvm. Tomten är inte kopplad till någon speciell husleverantör. Anslutningsavgifter för V/A, el, bredband etc. tillkommer. Detaljplanebestämmelser bifogas. Krav på byggnation inom viss tid. Generell friskrivningsklausul då kommunen är säljande part.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 904 m²

Bevaka området kring Svedjevägen 4, Östra Ryd.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Svedjevägen 4, Östra Ryd
Objektsbild - Svedjevägen 4, Östra Ryd
Objektsbild - Svedjevägen 4, Östra Ryd
Objektsbild - Svedjevägen 4, Östra Ryd
Visa alla 9 bilder