Sna r t till salu
Åsegård 1:256, 1:256,
325 000 kr
Produktiv skog om 3,8 ha enligt ny skogsbruksplan. Virkesförråd om 656 m3sk varav 443 m3sk gran, 146 m3sk löv och 68 m3sk tall. Medelbonitet om 8,7 m3sk/ha. Fastigheten består av 2 skiften och är lätt tillgängliga med närhet till väg. Jakträtt inom Lysviks Norra och Södra VVO. Fastigheten är belägen inom ett omarronderingomårde så förvärvstillstånd från Länsstyrelsen krävs av köpare.
Bostadstyp:GårdTomtarea: 41270 m²

Bevaka området kring Åsegård 1:256, 1:256,.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Åsegård 1:256, 1:256,
Objektsbild - Åsegård 1:256, 1:256,