Sna r t till salu
Törnbottenvägen, Algutsrum - Törnbotten / Öland, Mörbylånga
700 000 kr
Två tomter under avstyckning med bra naturnära läge i Törnbotten! Tomterna kommer bli ca 2500 kvm styck och marken består idag av instängslad betesmark som avgränsas av stenmurar i norr, öst och söder. Den västra delen av fastigheten gränsar mot vägen och domineras av buskvegetation som skymmer stor del av insynen. Tomterna är belägna straxt söder om byn Törnbotten vars bebyggelse framför allt består utav allt från mindre trähus av fritidshuskaraktär från andra halvan av 1900-talet men även äldre traditionell bebyggelse i form av omkringbyggda gårdar.
Bostadstyp:Tomt/Mark

Bevaka området kring Törnbottenvägen, Algutsrum - Törnbotten / Öland, Mörbylånga.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Törnbottenvägen, Algutsrum - Törnbotten / Öland, Mörbylånga
Objektsbild - Törnbottenvägen, Algutsrum - Törnbotten / Öland, Mörbylånga
Objektsbild - Törnbottenvägen, Algutsrum - Törnbotten / Öland, Mörbylånga
Objektsbild - Törnbottenvägen, Algutsrum - Törnbotten / Öland, Mörbylånga
Visa alla 5 bilder