Sna r t till salu
Hantverksvägen 4, Bålsta - Västerskog, Håbo
5 500 000 kr
Fastigheten är belägen i Västerskogs industriområde i Bålsta med närhet till på-/avfart till E18. Byggnaden är uppförd på plintgrund med kontorsmoduler, tegel/plåtfasad, plåttak, 3-glasfönster samt fjärrvärme/vattenburet system med radiatorer. Vidare finns till-/frånluftssystem, skalskyddslarm, datanät och fiber. Lokalerna används idag som kontor och innehar i skrivande stund 9 hyresgäster inkluderat nuvarande ägare. Sidobyggnad i form av carport med plats för ca 10 bilar och i övrigt gott om plats för uppställning av bilar. Detaljplanen tillåter en byggrätt om 50% av tomtytan med en högsta byggnadshöjd om 7 meter. Tillåtna användningsområden är bl.a. industri och kontor.
Bostadstyp:ÖvrigtBoarea: 450 m²Kvm-pris: 12 222 kr/m²

Bevaka området kring Hantverksvägen 4, Bålsta - Västerskog, Håbo.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Hantverksvägen 4, Bålsta - Västerskog, Håbo
Objektsbild - Hantverksvägen 4, Bålsta - Västerskog, Håbo
Objektsbild - Hantverksvägen 4, Bålsta - Västerskog, Håbo
Objektsbild - Hantverksvägen 4, Bålsta - Västerskog, Håbo
Visa alla 5 bilder