Sna r t till salu
Stoby-Algustorp Almgården 2346, Ballingslöv
3 500 000 kr
Utmed Almaån strax öster om Ballingslöv ligger förtjusande Almgården som består utav en mangårdsbyggnad från slutet av 1800-talet med tillhörande ekonomibyggnader och 12 ha mark. Mangårdsbyggnaden har en välskött och tilltalande exteriör med två inbjudande verandor samt ett tillbyggt uterum. Interiört är bostaden varsamt renoverad och består utav ca 150 kvm boarea fördelat på 7 rum och kök. Stor skött trädgård med flera uteplatser. Rejäla ekonomibyggnader med äldre stall, loge, maskingarage samt förråd. Flera utrymmen kan dessutom fungera som stall eller lösdrift. Almgårdens areal fördelar sig på ca 8 ha åkermark och knappt 2,5 ha skogsmark. Resterande areal är tomtmark samt översvämningsmark utmed ån som skulle kunna bli en fantastisk våtmark/damm. Jakt- och fiskerätt medföljer försäljningen.
Bostadstyp:GårdTomtarea: 120811 m²

Bevaka området kring Stoby-Algustorp Almgården 2346, Ballingslöv.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Stoby-Algustorp Almgården 2346, Ballingslöv
Objektsbild - Stoby-Algustorp Almgården 2346, Ballingslöv
Objektsbild - Stoby-Algustorp Almgården 2346, Ballingslöv
Objektsbild - Stoby-Algustorp Almgården 2346, Ballingslöv
Visa alla 50 bilder