Nordsjö, Bleket
2 360 000 kr
Mossholmen växer fram som ett nytt kustsamhälle där du kan bo bekvämt året om. Bostäder för er som älskar havsmiljön och vill ha hög livskvalitet. Markens utformning Kvarteret Nordsjö ligger längs Mossholmens västra kaj och kommer enligt detaljplanens intentioner bebyggas med flerbostadshus i tre våningar och en vindsvåning. De tre husen placeras längs kajen, inbördes förskjutna. Parkering sker i ett gemensamt parkeringsgarage under husen, vilket ger trygga parkeringar året om, samtidigt som så lite mark som möjligt tas i anspråk. Öster om bostadshusen anläggs en skyddad entrégård med parkmiljö och kompletterande parkering för besökare samt gemensamt miljörum mitt på entrégården vid garageinfarten. Ut mot gatan i den norra delen skapas parkering och ett eget mindre miljörum för kvarteret Ingo. De mindre komplementbyggnaderna på entrésidan, med sedumtak, bidrar tillsammans med cykelparkering och låga plank runt besöksparkeringarna till en småskalig miljö, med intimare gårdsrum. Parken karaktäriseras av typiskt bohuslänskt krypande och klättrande växtlighet och genomkorsas av flera olika rörelsemöjligheter. Bostäderna i markplan får tillgång till stora uteterrasser i väster. Även terrassytan mellan husen knyts till intilliggande lägenheter. Mellan de två södra husen görs en passage från entrégården till bryggan. Husets arkitektur Bostadshusen ges en traditionell huskropp med sadeltak. Fasaderna mot väster glasas upp med stora skjutpartier. Mot norr, söder och öster görs en mer sluten karaktär. I kontrast till de skarpskurna volymerna ges balkonger en böljande form som påminner om vågor. Fasaderna kläs med ljusa skivor med vertikal indelning för att knyta an till en traditionell kustnära färgskala samtidigt som skivmaterialet tål det utsatta läget. Karaktärsmässigt ansluter det också till befintliga hus i Kv Ingo på piren i norr och till Kv Amazon i söder. Taken bekläds med grå plåt lika övrig bebyggelse i området.
Bostadstyp:LägenhetRum: 2Boarea: 56 m²Avgift: 21336375 kr/månKvm-pris: 42 143 kr/m²

Skapa en bevakning i området kring Nordsjö, Bleket.

Create Watch
användarvillkoren

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Nordsjö, Bleket
Objektsbild - Nordsjö, Bleket
Objektsbild - Nordsjö, Bleket
Objektsbild - Nordsjö, Bleket
Visa alla 6 bilder

Karta & område