Sna r t till salu
Finnviksvägen 9, Bro, Upplands-Bro
Skogsfastighet för fastighetsutveckling om ca 24ha i samlad ägobild i Bro, med bra tillgänglighet och tillhörande enklare byggnader vid Lejondalsjön. Besked om förhandsbesked för nybyggnation inom fastigheten väntas i slutet den 23e september 2020. Landsbyggdsplanen anger Näshagen som "ett område nord och nordväst om och i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Näshagen som bedöms kunna ge totalt cirka 40 bostäder. Det är ett delvis mycket kuperat landskap och stor hänsyn bör tas till befintlig natur genom försiktig inpassning av eventuell ny bebyggelse. En grön koppling norr om området är viktig att bevara och beakta. I direkt anslutning finns planlagda områden så en ny bebyggelse, oavsett storlek, kommer sannolikt att kräva detaljplan. Området ligger utanför Totalförsvarets influensområde för riksintresset Kungsängens övnings- och skjutfält." Del av denna fastighet ligger utanför Totalförsvarets influensområde. Skogsbruksplan är inte upprättad. VA-utbyggnad för området är angivet till 2020-2028.
Bostadstyp:GårdTomtarea: 23.9 m²

Bevaka området kring Finnviksvägen 9, Bro, Upplands-Bro.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Finnviksvägen 9, Bro, Upplands-Bro
Objektsbild - Finnviksvägen 9, Bro, Upplands-Bro
Objektsbild - Finnviksvägen 9, Bro, Upplands-Bro
Objektsbild - Finnviksvägen 9, Bro, Upplands-Bro
Visa alla 7 bilder