Sna r t till salu
Lillsladan 663, Bureå
375 000 kr
Tomt med ett fint läge längst in i ett mysigt område. Tomten ligger högt så man har god utsikt över havsvik. På fastigheten Burvik 7:68 får man uppföra fristående bostäder i max en våning med förbud mot att inreda vindsvåning. I planbestämmelserna står det att byggrätten är 75 kvm för huvudbyggnad och totalt max 75 kvm för komplementbyggnader.Tillåten byggnadshöjd är 3,5 meter för huvudbyggnad och 2,6 meter för komplementbyggnader. Det finns alltid en flexibilitet i vad man får göra utan krav på bygglov och vad man kan godkänna som liten avvikelse. Men det måste först prövas i en ansökan om bygglov. Angående El, är anslutningsavgiften för Burvik 7:68, Lillsladan 663 idag 27 625 kronor inklusive moms.Däremot så har Energimarknadsinspektionen aviserat om en prishöjning så Skellefteå Kraft kommer mest troligt att höja anslutningspriset under året. En anslutningsavgift på 75 000 kr tillkommer till vattenföreningen, men då får man tillgång till ett mycket bra vatten enligt utlåtande av densamma. Skellefteå Kraft meddelat att de har nått deras mål för intressefasen för fiberanslutning i området Burvik-Önnesmark.Beställningsfas inom kort öppet till 15 januari och om deras mål är uppnått då kan anslutning levereras under 2020.Anslutningsavgift har Skellefteå Kraft fastställt till 15 900 inkl moms.Tillkommer för kostnader för grävning - ej klart i dagsläget hur det löses. Tomten är skyltad så ni är välkomna att åka ut och titta.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1975 m²

Bevaka området kring Lillsladan 663, Bureå.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Lillsladan 663, Bureå
Objektsbild - Lillsladan 663, Bureå
Objektsbild - Lillsladan 663, Bureå
Objektsbild - Lillsladan 663, Bureå
Visa alla 13 bilder