Sna r t till salu
Fjällsviksvägen 2, Djurhamn
3 850 000 kr
På Djurö Vindö Fjällsvik efter Sollenkrokavägen ligger denna trevliga fastighet ca 125 meter från Fjällsviken (Havet) på en friköpt stor plan tomt om 3 892 m² bestående av öppna ytor, gräsmatta för framtida utveckling tex bygga hus, små uthyrningshus, arrangera Swap meet, loppis, handelsträdgård annan verksamhet m.m. och idag finns det en restaurangbyggnad som är helt klar att användas som restaurang/krog med all maskinell utrustning och fullt möblerad (göra om till bostadshus??). Goda framtida utvecklingsmöjligheter ev. möjligheter att bygga till - nya byggnader på den stora tomten. Gott om plats för parkering för gäster - fordon m.m. Det finns också en helikopterplatta på tomten (går att ta bort). Restaurangen består av 100 platser ute och upp till 50 platser inne. Stor bardisk med barstolar samt möblerat för ca 40-50 gäster med stolar och bord inne. Komplett kök med all maskinell utrustning, diskrum/förråd, wc. Gästrum med 2 sängar, förråd. Ca 150 kvm delvis nybyggd altan. Ny septiktank och infiltrering för BDT 2020. Godkänd fettavskiljare. Träfasad, plåttak, tilläggsisolerat tak. Luftvärmepump. Tomten nyplanerad avgrusad utfylld m.m. Restaurangen färdig att användas med all maskinell utrustning. Källardel med dusch/wc. Internationell boulbana, Välvårdat bra skick på fastigheten. Har funnits minigolf på tomten en gång i tiden. Fem mil öster om Stockholm i slutet av väg 222 och förbundet med det närliggande Stavsnäs via en vacker bro med storslagen utsikt över den stora Kanholmsfjärden, ligger Djurö. Innan landhöjningen ändrade geografin var den norra delen en egen ö och namnet Vindö finns kvar än idag. Hamnen, Djurhamn har alltid varit en viktig hamn för sjöfarten med ett skyddat läge nära den stora segelleden utanför, idag finns här en av Kustbevakningens största stationer med en personalstyrka på 40 personer som förfogar över 3 fartyg och 5 mindre båtar. På Djurö-Vindö bor runt tvåtusen invånare året runt och tio gånger fler på sommaren, strax intill bron ligger Djurhamn som är ett litet samhälle med hyreshus, villaområden, affärer, vårdcentral, bibliotek och skola. Norrut på Vindö finns utspridda villaområden och ett stort antal fritidshus. UNDERSÖKNINGSPLIKT Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt . Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock. Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. BESIKTNING - Vi överlåter åt köparna att själva anlita låta besikta fastigheten så hela undersökningsplikten har fullgjorts av köparna. I kontrakt införs en helt öppen § ang besiktning vilket innebär att köparna kan avstå köp efter besiktning och återfå hela erlagda handpenningen och utan skadestånd från någondera part. BUDGIVNING: Vi tillämpar s.k. öppen budgivning. Detta innebär att alla kan få information om vilka bud som inkommit. Säljarna har fri prövningsrätt. Detta innebär att säljaren avgör när, hur, till vem samt för vilket pris säljaren vill sälja. Samtliga som deltar i budgivningen accepterar att fastighetsmäklaren redovisar budgivningen och budgivarnas namn. I det fall det kommer in bud till mäklaren efter att budgivningen är avslutad, men innan köpeavtal har undertecknats, är mäklaren skyldig att framföra budet till säljaren som får avgöra om denne vill avfärda eller anta budet. FÖRSÄLJNING FÖRE VISNING: Ibland kan ett bud inkomma före planerad visning. Mäklaren är skyldig att framföra budet till säljaren. Säljaren avgör om de skall acceptera budet eller ej. Det är att rekommendera, att samma dag som visning sker, gå in på Hemnet för att försäkra sig om att fastigheten finns är till salu. Säljaren avgör om mäklaren, i samband med ett bud som läggs före planerad visning, skall kontakta övriga spekulanter. Säljaren kan även ge mäklaren direktiv att avböja samtliga bud före visning. Lagfartskostnad utgår med 1,5 % av köpeskillingen + 825 kronor i stämpelskatt. (avser fysiskt person). Pantbrevskostnad för nya pantbrev 2% på uttaget belopp. Fastighetsskatt/avgift utgår med 8 349 kr/år för 2020. Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.
Bostadstyp:Tomtarea: 3892 m²

Bevaka området kring Fjällsviksvägen 2, Djurhamn.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Fjällsviksvägen 2, Djurhamn
Objektsbild - Fjällsviksvägen 2, Djurhamn
Objektsbild - Fjällsviksvägen 2, Djurhamn
Objektsbild - Fjällsviksvägen 2, Djurhamn
Visa alla 39 bilder