Skogsfastighet I Rämjäng, Eda
1 200 000 kr
Fastigheten Rämjäng 1:70 har en total areal på 36,9 ha varav 33,4 ha avser produktiv skogsmark. Enligt skogsbruksplan som upprättades 2006 beräknades virkesförrådet då uppgå till 4 188 m3Sk och med en tillväxt på 117 m3Sk/år ( 13 år x 117 m3Sk = 1 521 m3Sk). Nyligen har dock knappt 400 m3Sk avverkats. Detta gör att det på fastigheten i dag bör finnas ca 5 300 m3Sk. Skogsbruksplanen hittar du under "Dokument" i beskrivningen.
Bostadstyp:ÖvrigtTomtarea: 35.5 m²

Mäklarinfo

Bengt Anderson

bengt.anderson@fastighetsbyran.se

Kontakta ansvarig mäklare för mer information

@Model.PropertyObject.AgencyName

Skapa en bevakning i området kring Skogsfastighet I Rämjäng, Eda.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Skogsfastighet I Rämjäng, Eda
Objektsbild - Skogsfastighet I Rämjäng, Eda
Objektsbild - Skogsfastighet I Rämjäng, Eda

Karta & område