Sna r t till salu
Emmaro Gård - S Dösvägen 10, Färlöv
6 950 000 kr
Med en härlig belägenhet, strax utanför Färlöv, ligger Emmaro Gård som förfogar över en fantastisk utsikt utöver den egna marken samt Araslövssjön och Kristianstad i bakgrunden. Gården som ligger vid vägs ände erbjuder totalt ca 17 ha åker- och betesmark, moderna och rationella ekonomibyggnader med inriktning på köttproduktion men gården lämpar sig även väl för fler ändamål. Gårdscentrum består utav rejält bostadshus om ca 130 kvm, lägenhet om ca 120 kvm i friliggande byggnad, garage samt nyare verkstad-, lager-, och stallbyggnader. Asfalterade gårdsytor. Den totala arealen om ca 17,4 ha fördelar sig på 14,56 ha åkermark, 1,38 ha betesmark samt ca 1,5 ha tomt, skog och damm. Gården brukar ytterligare ca 45 ha åker- och betesmarker på arrende.
Bostadstyp:GårdTomtarea: 174200 m²

Bevaka området kring Emmaro Gård - S Dösvägen 10, Färlöv.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Emmaro Gård - S Dösvägen 10, Färlöv
Objektsbild - Emmaro Gård - S Dösvägen 10, Färlöv
Objektsbild - Emmaro Gård - S Dösvägen 10, Färlöv
Objektsbild - Emmaro Gård - S Dösvägen 10, Färlöv
Visa alla 47 bilder