Sna r t till salu
Murängsvägen 14, Gävle
3 250 000 kr
Bra möjlighet att förvärva en industrifastighet för eget bruk eller uthyrning. Fastigheten är f.n. fullt uthyrd till en hyresgäst med kontrakt t.o.m. 2022-06-30. Hyresintäkt (2021) är 250 tkr per år inklusive indexering. Hyresgäst bekostar drift om cirka 65 tkr per år plus fastighetsskatt om knappt 5 tkr per år. Fastighetsägaren bekostar endast fastighetsförsäkring. - Fastigheten är uthyrd intill 2022-06-30 men köpare kan bruka fastigheten redan från sensommaren 2021. Försäljning sker genom överlåtelse av samtliga aktier i ägarbolaget. Fastighetens totala bruksarea uppgår till cirka 450 kvm. Huvudbyggnaden är en industri & kontorslokal med en taxerad yta om 310 kvm - den innefattar idag industri/verkstad om cirka 1/3 av angiven yta - resterande ytor disponeras med konferensrum/utbildningssal, flera kontorsrum, förrådsytor och personalutrymmen. Till fastigheten hör en garagebyggnad & kallförråd om cirka 140/150 kvm med 7-8 portar - byggnaden är fn ej taxerad. Fastigheten är ej belägen inom planlagt område. Huvudbyggnadens tidigare disposition var verkstad och förråd om ca 2/3 av ytan - lokalerna kan lätt återställas till tidigare disposition - se äldre planritning i bilagor/dokument. Välkommen att kontakta mäklaren för information om visningar ! Vänligen maila gavle@maklarhuset.se för intresseanmälan.
Bostadstyp:ÖvrigtTomtarea: 2104 m²

Bevaka området kring Murängsvägen 14, Gävle.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Murängsvägen 14, Gävle
Objektsbild - Murängsvägen 14, Gävle
Objektsbild - Murängsvägen 14, Gävle
Objektsbild - Murängsvägen 14, Gävle
Visa alla 16 bilder