Sna r t till salu
Äskeröd 2053, Glimåkra
3 900 000 kr
Högt och naturskönt belägen gård i Äskeröd, mellan Glimåkra och Osby, med fina åker- och betesmarker för egna djur samt välskött skogsmark för virkesproduktion och jakt. Kringbyggt gårdscentrum, avskilt och charmigt, med gott om plats för hela familjen, djur samt flertalet garage, snickarbod, förråd och stall. Bostadshus om drygt 170 kvm inrymmande 6 rum och kök samt två badrum. Ekonomibyggnader om ca 450 kvm. Den totala arealen, 24 ha, fördelar sig på ca 16 ha skogsmark, ca 6 ha åker- och betesmark samt ca 2 ha övrig mark. Virkesförråd om drygt 2 700 m3sk med 82 % gran och tall.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 241000 m²

Bevaka området kring Äskeröd 2053, Glimåkra.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Äskeröd 2053, Glimåkra
Objektsbild - Äskeröd 2053, Glimåkra
Objektsbild - Äskeröd 2053, Glimåkra
Objektsbild - Äskeröd 2053, Glimåkra
Visa alla 48 bilder