Sna r t till salu
Silte, Gotland
1 700 000 kr
Fin åkermark vid Mästermyr Åkermark om ca 8,3 Ha vid myren (Skifte 3) Bra bete invid kanalen Betesmark om ca 5 Ha samt skogsbete om ca 16 Ha (Skifte 1) Summering av marken Åkermark 12 ha (myr + kvarnåkershamnvägen) Betesmark 11 ha + skogligt impediment 4 ha (området instängslad) Övrig mark 2 ha (mark mellan kanal och åkermark på myren). (Snausarve 5:1 (2) består av: åkermark + betesmark + skog. Åkermark på 4,74 ha har varit stödberättigt (SAM); betesmark inom skogsområde har varit utarrenderad till privatperson och därför inte varit med i SAM ansökan. Snauarve 5:1 (3) består av 8,35 ha åkermark samt skodsimpediment mellan (Hemse)kanal och vägen). Säljaren önskar endast sälja fastigheten i sin helhet.
Bostadstyp:GårdTomtarea: 29.6 m²

Bevaka området kring Silte, Gotland.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Silte, Gotland
Objektsbild - Silte, Gotland
Objektsbild - Silte, Gotland
Objektsbild - Silte, Gotland
Visa alla 15 bilder