Sna r t till salu
Brusewitz Väg 39, Handen
4 495 000 kr
Riktigt fin styckningsbar tomt för framtida villabyggnation i hjärtat av Hermanstorp. Området har nyligen detaljplanerat vilket innebär att vägnät byggs ut/rustas samt att kommunalt vatten och avlopp dras fram i området. Enligt detaljplanen kommer största byggnadsarea för huvudbyggnad vara 130 kvm per fastighet plus komplementbyggnad om 40kvm. Bygglov kan enligt kommunens tidplan sökas runt mars 2023. Centralt beläget område nära nya Vegastaden med service, pendeltågsstation mm.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 2653 m²

Bevaka området kring Brusewitz Väg 39, Handen.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Brusewitz Väg 39, Handen
Objektsbild - Brusewitz Väg 39, Handen
Objektsbild - Brusewitz Väg 39, Handen
Objektsbild - Brusewitz Väg 39, Handen
Visa alla 9 bilder