Sna r t till salu
Gerrebackavägen 3D - Kärra 13:72, Hisings Kärra
2 500 000 kr
För Göteborgs Stads räkning säljer vi nu fem tomter mitt i hjärtat av Svankällan. Med en känsla av svensk småstadsidyll ligger detta område som i en oas mitt i staden. Med naturen runt hörnet passar området perfekt för barnfamiljen. Något som kan rekommenderas är Svankällans våtmarkspark som ligger i nära anslutning och erbjuder fina promenad- och motionsstråk, skridskoåkning om vintern samt fågelsjön Svankällan. I närområdet finns även Tolsereds 4H-gård samt flera golfbanor. Här bor ni med närhet till goda kommunikationer samt vardaglig bekvämlighet med närliggande butiker vid Kärra centrum och i Bäckebols köpcentrum med bland annat Ikea, Coop, El-Giganten samt flera möbel- och byggvaruhus. I Gerrebacka finns två förskolor och i Kärra centrum finns flera förskolor samt låg- mellan- och högstadieskola. Trots det naturnära läget är det nära till Göteborgs centrum samt även Kungälvs nya köpcentrum. VIKTIGT INFO: Tomten säljs med friskrivningsklausul som innebär att man efter köpet inte kan göra anspråk mot säljaren på grund av fel eller brister i fastigheten. Information avseende kostnader i samband med köp av fastighet/tomt och byggnation har köparen ansvaret att själv kontrollera. Gäller även information avseende detaljplan, ritningar, bygglov m m. Budgivningen kommer påbörjas tisdag den 13:e april. Tomten kommer inte att säljas på förhand och en köpare kommer inte att kunna köpa tomten med villkor. Vi råder dig som intressent att ta kontakt med din bank i god tid före budgivningen startar. För obebyggd tomt betalas statlig fastighetsskatt med f n 1,0 procent av taxeringsvärdet. Först när ett nyuppfört småhus är färdigställt och har fått ett värdeår vid fastighetstaxeringen, övergår småhuset och tillhörande tomtmark till systemet med kommunal fastighetsavgift. Småhus nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) har f n hel befrielse från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Tomten är förberedd med VA, el och fiber, anslutningsavgifter för detta tillkommer för köparens räkning. En gemensam LTA-pump (tryckavloppspump) för fastigheterna Kärra 3:72-3:76 finns i området, kommunen ansvarar för service och felavhjälpning av denna. Mer info finns under länken "LTA-pump". Byggnadsplanen finns uppladdad under "dokument och länkar" I den framgår det bland annat att huvudbyggnad ej får läggas närmare än 4,5 meter mot grannfastighet. Huvudbyggnaden får uppföras med en areal av högst 120 m2 byggnadsarea och hushöjden får inte överstiga 5,6 meter. Gällande vind får maximalt en tredjedel inredas.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1174 m²

Bevaka området kring Gerrebackavägen 3D - Kärra 13:72, Hisings Kärra.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Gerrebackavägen 3D - Kärra 13:72, Hisings Kärra
Objektsbild - Gerrebackavägen 3D - Kärra 13:72, Hisings Kärra
Objektsbild - Gerrebackavägen 3D - Kärra 13:72, Hisings Kärra
Objektsbild - Gerrebackavägen 3D - Kärra 13:72, Hisings Kärra
Visa alla 11 bilder