Vistavägen 39, Huddinge
2 995 000 kr
Plan tomt med mycket bra läge i familjevänliga Vistaberg. Tomten är ca 40 meter * 20 meter. Planbestämmleserna tillåter byggnation av parhus med en minsta tomtyta av 400 kvm och byggrätt (ytan som huset upptar på tomten) om 75 kvm i varje plan för vardera husdel och högst 25 kvm för garage/uthus. För villabebyggelse gäller minsta tomtstorlek om 800 kvm får högst 1/5 av tomten bebyggas, dock högst 200 kvm byggnadsarea (ytan som husen upptar på tomten. Högst en villa samt ett garage får byggas. Huvudbyggnad om högst 150 kvm och garage/uthus om max 40 kvm. Huvudbyggnad får ej ligga närmare tomtgräns än 4 meter. Alla tillkommande fastigheter (avstyckningar) betalar gatukostnad om 148 205 kr per fastighet. Invid garaget på bilden kommer en mindre gångväg anläggas till förmån för villan bakom. Garaget ägs som en gemensamhetsanläggning (GA). Den består av garage och uppställningsyta för bilar. Deltagande fastigheter är den nya avstyckade fastigheten samt för villan bakom. Den samägs genom en samfällighet och båda fastighetsägare ska ansvara för samfällighetens drift. Andelstalen skall fördelas lika. Anslutningskostnad Stockholm Vatten om ca 120 000kr (2018) tillkommer för varje fastighet. Se bifogad pdf för servitut garage och servitut vatten/avloppsledning Tomten är belägen i mycket populärt och expansivt område på bekvämt avstånd till Huddinge Centrum, badsjön Gömmaren, naturreservat Gömmaren och Källbrinks IP. Desstuom finns både skolor och förskolor inom gångavstånd. Kontakta mäklaren för att boka visning!
Bostadstyp:VillaTomtarea: 803 m²
map

Skapa en bevakning i området kring Vistavägen 39, Huddinge. Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Vistavägen 39, Huddinge
Objektsbild - Vistavägen 39, Huddinge
Objektsbild - Vistavägen 39, Huddinge
Objektsbild - Vistavägen 39, Huddinge
Visa alla 11 bilder

Karta & område