Sna r t till salu
Kornhällan 581, Kåge
625 000 kr
10 % av tomtens yta får bebyggas men med maximalt 175 kvm. Huvudbyggnad får ha en area av totalt 100 kvm och komplementbyggnader som exempelvis förråd och garage får tillsammans ha en area på totalt 75 kvm. En enskild komplementbyggnad får ha en area på maximalt 50 kvm. Läs planhandling och plankartan i bifogade filer. Vintervatten med nergrävd slang samt anslutning till vattenförening är betalt. I vattenföreningen är tre fastigheter medlemmar. Angående el är anslutningsavgiften idag 36 250 kronor inklusive moms.Enligt Skellefteå Kraft tillkommer grävning och återställning på egen tomt samt elektrikerkostnader för köparen. Vid gemensamhetsanläggningen (grönområde) som hör till fastigheten så finns det del i brygga, grillplats samt badstrand. Ligger ca 150 meter från fastigheten. Tomten är skyltad så det går bra att åka ut och titta på den. Friggebod som står på fastigheten ingår ej.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 2660 m²

Bevaka området kring Kornhällan 581, Kåge.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Kornhällan 581, Kåge
Objektsbild - Kornhällan 581, Kåge
Objektsbild - Kornhällan 581, Kåge
Objektsbild - Kornhällan 581, Kåge
Visa alla 19 bilder