Sna r t till salu
Södra Lidträsket 211, Kåge
150 000 kr
Nu har ni läge att köpa er en tomt i populära Lidträsket. Tomterna ligger i andra led och har en allmänning mot sjön så man har tillgång till sjön. Befintliga stugor i området har egna brunnar för dricksvatten. På säljarens skogsfastighet finns det kallkällor som säljaren lovar att man får ta vatten ifrån. Tomterna är skyltade så åk ut och titta själv. Information från Skellefteå Kommun angående avlopp:I området runt Lidträsket finns det stugor som har avlopp för WC, samt en del som endast har BDT- avlopp, dvs bad, disk, tvätt med torrdass, förbränningstoalett eller dylikt.Det är möjligt att söka tillstånd till vattentoa där, då får vi göra en prövning om det är lämpligt med WC där. Information från Skellefteå Kraft angående inkoppling av el:Kostnaden för en elanslutning upp till 25A ligger för de två tomterna på 36250 kronor inklusive moms. Priset avser per anslutning och tillkommer gör kundens kostnader för elinstallatör, eventuell grävning inom tomtgränsen och liknande. Men till Skellefteå Kraft betalar kunden 36250 kronor. Information från kommunen ang. vad man får bygga:I och med att dessa fastigheter ligger utom planlagt område och utom sammanhållen bebyggelse så finns ingen beslutad byggrätt vilket innebär att bygglovshandläggareprövar deras önskemål mot plan- och bygglagens lämplighetskrav. Kunden får alltså lämna in ett förslag på vad den vill bygga.Läs mer på Kommunens hemsida i länkar nedan. OBS!Placering närmare fastighetsgräns än 4,5 meter kan kräva grannens medgivande
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1564 m²

Bevaka området kring Södra Lidträsket 211, Kåge.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Södra Lidträsket 211, Kåge
Objektsbild - Södra Lidträsket 211, Kåge
Objektsbild - Södra Lidträsket 211, Kåge