Sna r t till salu
Augerum Stora Hus 1, Karlskrona
6 500 000 kr
Augerums Stora Hus är en välbevarad 1800-tals herrgård i sparsmakad senklassicism stil med välbevarade originalmålningar, obehandlade skurgolv i kärnfuru, Blekinges största spis samt en stor engelsk park med en avenboksallé från 1600-talet. Stora Hus är uppförd för ståtliga och lysander fester på ett högt och härligt läge invid Augerums kyrka med en förtjusande utsikt över Lyckebyån och dess omgivning, endast 10 min norr om Karlskrona. Stora Hus kännetecknas av mäktiga proportioner, en blygsam och symmetrisk exteriör med raka former utan stora dekorationer med undantag av byggnadens parställda entréer. Även herrgårdens interiör är i stort sett orörd med äggoljemålningar på linneduk i flera salar. Målningarna som är i nyklassisk stil med romantiska inslag kan dateras till 1810–1815 och troligtvis utförda av Johan August Anckarsvärd. Park- och trädgård är anlagd samtidigt som herrgården uppfördes och karakteriseras främst av majestätiska almar tillsammans med en platan och en avenboksallé från 1600-talet. Utmed hela parkens västra sida rinner Lyckebyån som sedermera mynnar ut i Karlskrona skärgård. Augerums Stora Hus med parkanläggning, som varit i familjens von Kochs ägo i mer än 150 år, är sedan 1992 byggnadsminnesmärke av Länsstyrelsen i Blekinge.
Bostadstyp:GårdTomtarea: 33300 m²

Bevaka området kring Augerum Stora Hus 1, Karlskrona.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Augerum Stora Hus 1, Karlskrona
Objektsbild - Augerum Stora Hus 1, Karlskrona
Objektsbild - Augerum Stora Hus 1, Karlskrona
Objektsbild - Augerum Stora Hus 1, Karlskrona
Visa alla 71 bilder