Hejde Forse Skifte 6, Klintehamn
860 000 kr
Skifte sex två på fastigheten Hejde Forse 1:28 del av säljes genom fastighetsreglering. Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2016-07-01. Skiftet har en areal om 34,2 hektar och en stående skogsvolym om 2939 kbm vid inventeringstillfället. Medelboniteten är beräknad till 2,6 kbm per hektar. Jakträtt tillfaller köparen. Det åligger köparen att själv kontrollera fastighetens gränser och volymer. Fastigheten säljes genom så kallad fastighetsreglering och säljare/köpare skall acceptera mindre avvikelser i fastighetens areal. Fastigheten säljes med sk friskrivningsklausul.
Bostadstyp:ÖvrigtTomtarea: 342000 m²

Skapa en bevakning i området kring Hejde Forse Skifte 6, Klintehamn.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Hejde Forse  Skifte 6, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse  Skifte 6, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse  Skifte 6, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse  Skifte 6, Klintehamn
Visa alla 6 bilder

Karta & område