Hejde Forse 652, Klintehamn
240 000 kr
Skifte nr fyra på fastigheten Hejde Forse 1:28 del av säljes genom fastighetsreglering. Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2016-07-01. Skiftet har en areal om 9,4 hektar och en stående skogsvolym om 815 kbm vid inventeringstillfället. Medelboniteten är beräknad till 2,6 kbm per hektar. Jakträtt tillfaller köparen. Det åligger köparen att själv kontrollera fastighetens gränser och volymer. Fastigheten säljes genom så kallad fastighetsreglering och säljare/köpare skall acceptera mindre avvikelser i fastighetens areal. Fastigheten säljes med sk friskrivningsklausul.
Bostadstyp:ÖvrigtTomtarea: 94000 m²

Skapa en bevakning i området kring Hejde Forse 652, Klintehamn.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Visa alla 6 bilder

Karta & område