Hejde Forse 652, Klintehamn
210 000 kr
Skifte nr två på fastigheten Hejde Forse 1:28 del av säljes genom fastighetsreglering. Skogsbruksplan upprättad av Mellanskog 2016-07-01. Skiftet har en areal om 8 hektar och en stående skogsvolym om 776 kbm vid inventeringstillfället. Medelboniteten är beräknad till 2,6 kbm per hektar. I norra delen av skiftet finns fornlämning (kalkugn). Jakträtt tillfaller köparen. Det åligger köparen att själv kontrollera fastighetens gränser och volymer. Fastigheten säljes genom så kallad fastighetsreglering och säljare/köpare skall acceptera mindre avvikelser i fastighetens areal. Fastigheten säljes med sk friskrivningsklausul.
Bostadstyp:ÖvrigtTomtarea: 80000 m²

Skapa en bevakning i området kring Hejde Forse 652, Klintehamn.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Objektsbild - Hejde Forse 652, Klintehamn
Visa alla 6 bilder

Karta & område