Sna r t till salu
Angölsmålavägen 225, Kyrkhult
4 300 000 kr
På tyst och avskilt läge mellan Kyrkhult och Svängsta, ligger Agngölsmåla och Karamåla i trevlig skogsbygd med flera mindre sjöar. Fastigheterna omfattar totalt 25,6 ha mark och 3,3 ha vatten. Virkesförråd om drygt 4 700 m³sk och medelbonitet om 9,6 m³sk. Bostadsbyggnad från 1917 och ekonomibyggnader från 1850-talet i enklare skick. Gården omsluts av ca 1,5 ha inägomark som möjliggör mindre djurhållning. Jakträtt med tillgång på älg, vildsvin och rådjur. Fiskerätt. Gården är belägen ca 7 km öster om Kyrkhult och ca 13 km nordost om Olofström.
Bostadstyp:GårdTomtarea: 256000 m²

Bevaka området kring Angölsmålavägen 225, Kyrkhult.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Angölsmålavägen 225, Kyrkhult
Objektsbild - Angölsmålavägen 225, Kyrkhult
Objektsbild - Angölsmålavägen 225, Kyrkhult
Objektsbild - Angölsmålavägen 225, Kyrkhult
Visa alla 37 bilder