Sna r t till salu
Norra Hjortnäsheden, Leksand
890 000 kr
Natursköna Norra Hjortnäsheden ligger 4 km norr om Leksands centrum mellan Siljansvägen och Yttervägen. 15 minuter med cykel på cykelbana leder dig till centrala Leksand. Busshållplats i höjd med området finns på Siljansvägen. Från tomterna är det ca 100 m till Siljan. Vid strandområdet kan en gemensamhetsanläggning komma att bildas som de sex tomterna blir delägare i. Delägarna får servitutsrätt avseende tillgång till bad- och båtplats. Området är planerat med bevarande av natur och sin traditionella karaktär i största möjliga utsträckning. Marken är för närvarande skogsmark med blandning av barr- och lövträd. Tomtarealer mellan 2 400 m² och 4 000 m². Priser mellan 890 000 kr och 930 000 kr. Anslutningsavgift kommunalt VA , anläggning av väg och lantmäterikostnader ingår i priset.
Bostadstyp:Tomt/Mark

Bevaka området kring Norra Hjortnäsheden, Leksand.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Norra Hjortnäsheden, Leksand
Objektsbild - Norra Hjortnäsheden, Leksand
Objektsbild - Norra Hjortnäsheden, Leksand
Objektsbild - Norra Hjortnäsheden, Leksand
Visa alla 11 bilder