Sna r t till salu
Skogsvägen 12, Mönsterås
Vi kan nu presentera tre centralt belägna tomter i Mönsterås! Nu kan du förverkliga din bostadsdröm på centralt läge i redan uppbyggda områden nära skola, service och havet. Två av tomterna (Björken 3 och Björken 6) ligger i natursköna Mölstad. Vid planläggningen av området 1956 lades stor vikt vid att områdets parkkaraktär skulle bevaras och att bebyggelsen på ett harmoniskt sätt skulle anläggas i harmoni med befintlig lövskog och kuperade natur. Bebyggelsen i området är unik på många sätt då Mönsterås Bruk lät uppföra bostäder till sina anställda under 1950-1960-talet, allt mellan enklare hus för de enklare befattningarna till stora herrgårdsliknande byggnader till högre tjänstemän finns bevarade i området. Tiderna har förändrats och nu ägs villorna av privatpersoner samtidigt som planarkitektens vision om ett område av "villa-i-park"-karaktär är tydlig. Nu finns möjlighet för dig att uppföra din egen villa i detta prominenta område! Detaljplanen medger inredning av vindsvåning samt souterrängvåning i de fall att byggnationen harmoniserar med befintlig natur. Den tredje tomten (Tjuren 3) är belägen i det populära området Oknebäck. Området har en naturskön karaktär med trädbevuxna kullar och öppna naturytor. Området är barnvänligt utformat med återvändsgator. Förskola och service ligger på gångavstånd. -----SÅLD------ Välkomna!
Bostadstyp:Tomt/Mark

Bevaka området kring Skogsvägen 12, Mönsterås.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Skogsvägen 12, Mönsterås
Objektsbild - Skogsvägen 12, Mönsterås
Objektsbild - Skogsvägen 12, Mönsterås
Objektsbild - Skogsvägen 12, Mönsterås
Visa alla 8 bilder