Sna r t till salu
Karlskronaviksvägen, Rönninge
3 195 000 kr
Välkommen till denna soliga, stora och plana naturtomt i Karlskronaviksområdet endast några hundra meter från sjön Uttran och Karlskronaviksbadet. Den grönlummiga tomten har några vackert uppväxta träd och är plan/lättbyggd. En köpare har möjlighet att placera huvudbyggnaden efter eget tycke och smak. Tomtens läge och storlek ger möjlighet till sol från tidig morgon till sen kväll. Det gamla och mycket glesa villaområdet bereder nu plats för nya familjer och husdrömmar på stora avstyckade tomter. Här kan du bygga och bo i trygg, barnvänlig och naturnära miljö med bra skolor och förskolor. Rönninge ligger mellan sjöarna Mälaren, Bornsjön och Uttran, endast 20 minuter söder om Stockholm med egen på- och avfart till E4. Huset ligger i sin tur cirka 7 minuter ifrån motorvägspåfarten. Rönninge har mycket goda kommunikationer med pendeltåg, som tar dig in till Stockholm city på 30 minuter och till Södertälje på 5-10 minuter. Mycket generös byggrätt, från planbestämmelserna går att utläsa: Endast friliggande småhus. På varje fastighet får byggas en huvudbyggnad i högst två våningar och valfritt antal uthus i en våning. Den sammanlagda byggnadsarean får vara högst 250 m2, dock högst 1/5 av fastighetsarean. Största bruttoarea är 300 m2 för huvudbyggnad och sammanlagt 50 m2 för uthus. För uthus gäller att högsta höjd från mark till taknock inte får överskrida 3,5 meter och vind får inte inredas. En köpare står för eventuella anslutningskostnader samt gatukostnader. Kontakta mäklaren alternativt Salems kommun för ytterligare information kring byggrätt och kostnader.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 2036 m²

Bevaka området kring Karlskronaviksvägen, Rönninge.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Karlskronaviksvägen, Rönninge
Objektsbild - Karlskronaviksvägen, Rönninge
Objektsbild - Karlskronaviksvägen, Rönninge
Objektsbild - Karlskronaviksvägen, Rönninge
Visa alla 10 bilder