Smedberg 2:4
9 500 000 kr
Fastigheten ligger på småindusti & handelsområdet Smedberg i Munkedal. Fastigheten är belägen strax nordväst om centrala Munkedal. Närmaste av-/påfart från E6 är vid Håby, ca 2 km bort. Näromgivningen utgörs av lokaler för småindustri, lager samt obebyggd industri/lagermark. Närmaste bostadsområde är ca 1 km bort och 1 km nordväst om fastigheten ligger jordbruksfastigheten Smedsbergsgård. Ett utmärkt område att etablera ert företag med bra logistik möjligheter, Den gällande detaljplanen: Småindustri och handel. Se bifogade detaljplan. Bifogat finner ni även ett värdeutlåtande som är gjord av Forum Fastighetsekonomi AB på uppdrag av säljaren. Tomtbeskrivning. Tomten omfattar 41 722 kvm. markytan inom tomten är plan då grundläggningsarbeten är genomförda. Besök kommunens hemsida för att läsa om byggprocessen, bygglov. Besök: www.Munkedal.se och gå vidare till "bygga och bo" För mer information och visning kontakta oss.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 41722 m²
map

Skapa en bevakning i området kring Smedberg 2:4. Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Smedberg 2:4, null
Objektsbild - Smedberg 2:4, null
Objektsbild - Smedberg 2:4, null

Karta & område