Stavsjö 2:78, Stavsjö
495 000 kr
Skogsfastighet om 2,5 Hektar mark (obebyggd lantbruksenhet) som ligger i anslutning till detaljplanelagt bostadsområde inom Stavsjö samhälle c:a 4 mil väster om Nyköping. Fastigheten har inga byggnader utan består till 100% av skog av, förenklat sett, två olika typer fördelat med ungefär hälften av arealen (dvs 1,25 Ha) med grov granskog och mindre grov gran med max 5% löv beläget i en mindre svacka på ett i omgivningen generellt sett högt läge ovanför villabebyggelsen, den andra halvan (1,25 Ha) utgörs av klen tallskog på berg, alltsammans översiktligt beräknat till c:a 620m3sk. (Skogsbruksplan saknas, en noggrannare mätning bör göras) Se bilder och kartor. Då fastigheten i sin helhet ligger i direkt anslutning till detaljplanelagt område och inom gräns för ev. framtida detaljplan (se kommunens kartfunktion på nätet) och delvis bjuder på en utsikt över befintlig villabebyggelse ned mot den vackra Stavsjön, finns vissa exploateringsmöjligheter. Kartor och detljplanekarta o plantexter - se https://kartor.nykoping.se/ Vatten och avlopp, se: https://nykoping.se/bo-bygga--miljo/vatten-och-avlopp/ansluta-vatten-och-avlopp/
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 25188 m²
map

Skapa en bevakning i området kring Stavsjö 2:78, Stavsjö. Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Stavsjö 2:78, Stavsjö
Objektsbild - Stavsjö 2:78, Stavsjö
Objektsbild - Stavsjö 2:78, Stavsjö
Objektsbild - Stavsjö 2:78, Stavsjö
Visa alla 12 bilder

Karta & område