Allmänna användarvillkor

Dessa allmänna villkor gäller alla HittaHems tjänster (“tjänsterna”), inklusive annonser och bostadsbevakningar, och gäller oberoende om tjänsterna finns på hittahem.se eller på någon annan webbsida eller app som hänvisar till dessa villkor.

Datapolicy

Vi använder information om dig för att göra tjänsterna så bra som möjligt. Beroende på vilken tjänst som används samlas olika typer av information in.

Vilka typer av information vi samlar in

  • Saker du gör på webbsidor. När du använder en webbsida med våra tjänster samlar vi in information om vad du gör, t.ex. vilka bostadsobjekt du klickar på och söker efter.

  • Information du lämnar ifrån dig. När du anmäler intresse till en bostad eller startar en bostadsbevakning samlar vi in informationen du ger oss, t.ex. namn, e-post och telefonnummer.

  • Information från tredje-part. Vi hämtar även information från partners som använder våra tjänster. Denna information omfattar visningsbesök och intresseanmälningar som du gör till en mäklare som använder våra tjänster.

Hur den insamlade informationen används

  • Annonsering. Information vi har om dig används för att visa relevanta annonser inom hela vårt annonsnätverk, som omfattar Bonnier News och andra mediapartners. Vi använder kakor för att spåra din aktivitet mellan webbsidor.

  • Bostadsbevakning. För att göra din bostadsbevakning så relevant som möjligt använder vi all information du ger oss i din sökning för att anpassa vilka bostäder vi tar med i din bevakning.

  • Kontaktförmedling. När du via oss begär att bli kontaktad av en mäklare förmedlar vi den information du gett oss till den relevanta mäklaren, i syfte att du ska kunna bli kontaktad angående bostaden.

  • Kommunikation. Ibland vill vi informera dig om nya tjänster, eller nya regler och villkor. Vi använder dessutom din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Hur kan jag ta bort eller ändra data ni har om mig?

Vi lagrar data så länge vi behöver för arkivering och statistik som gör tjänsterna bättre för andra användare.

Du kan när som helst begära att vi ska radera alla data om dig genom att kontakta oss via info@hittahem.se. Till samma adress kan du anmäla om du vill att HittaHem.se ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift, eller helt ta bort en personuppgift.

Ansvar

Vi strävar efter att löpande förbättra tjänsterna och ser gärna att du informerar oss om eventuella fel eller brister i användarupplevelsen genom att skicka ett meddelande till info@hittahem.se

Vi har dock begränsade möjligheter att åtgärda fel eller problem. Därför lämnar vi inte några utfästelser eller garantier avseende tjänsternas kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som framgår av eventuella beskrivningar av tjänsterna kan du således inte förvänta dig att tjänsterna kommer att vara fria från fel. Vi har därför heller inget som helst ansvar för felaktigheter i tjänsterna och de eventuella skador dessa skulle kunna medföra.

Förändringar i villkoren

Vi kommer att meddela dig via e-post eller innan vi genomför väsentliga ändringar av denna policy och ge dig möjlighet att granska och kommentera den reviderade policyn innan du fortsätter att använda våra tjänster. Om du fortsätter att använda tjänsterna efter att meddelande om ändring skickats ut, anses du ha accepterat ändringen.

Tvister

Detta Avtal ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.

Personuppgifter & Cookies

På HittaHem.se används Kakor från bland annat Google (Analytics) och Bonnier (Burt) för att analysera trafiken på sajten. HittaHems egna Kakor används för att förbättra annonsering. Ett vanligt användande är att välja relevanta objekt för besökaren, och samla in statistik om vilka objekt som visats i annonserna. HittaHems kakor innehåller ingen information som kan identifiera en person. HittaHem partners, t ex mäklare och media-sajter, som använder Kakor måste informera sina besökare om detta.

Skapa bevakning på hittahem.se eller i appen

Genom att skapa en bevakning lämnar jag mitt samtycke till att NextSolutions Sweden AB (”HittaHem”) samlar in och behandlar mina personuppgifter bestående av bland annat namn och e-postadress. Syftet med behandlingen är att administrera tjänsten HittaHem.se innefattande bland annat att skicka ut information om nya objekt samt marknadsföring från HittaHem eller någon av våra partners.

Anmäl intresse på hittahem.se eller i appen

Genom att anmäla mitt intresse för bostäder på HittaHem.se lämnar jag mitt samtycke till att NextSolutions Sweden AB (“HittaHem”) samlar in och behandlar mina personuppgifter bestående av bland annat namn och e-postadress samt överför sådana personuppgifter till relevanta fastighetsmäklare. Syftet med denna behandling är att kunna administrera tjänsten HittaHem.se innefattande bland annat att skicka ut bevakningar och aktuell information. Jag godkänner också att mina personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte både av HittaHem och av relevanta fastighetsmäklare.

Kontaktuppgifter

Next Solutions AB (“HittaHem.se”) Gustav Adolfs Torg 8B 211 35 Malmö