Dataskyddspolicy

Dessa allmänna användarvillkor gäller alla Next Solution AB:s (“HittaHem.se”, ”HittaHem” ”vi” ”oss”) tjänster (“tjänsterna”), inklusive annonser och bostadsbevakningar, och gäller oberoende om tjänsterna erbjuds via hittahem.se, någon annan webbsida eller den app som hänvisar till dessa villkor.

Datapolicy

Vi använder information om dig för att göra tjänsterna så bra som möjligt. Beroende på vilken tjänst som används samlar vi in olika typer av information. HittaHem är personuppgiftsansvarig för den information som vi samlar in för de syften som anges nedan.

De typer av information vi samlar in

  • Hur du interagerar med våra tjänster och enhetsinformation. När du använder en webbsida med våra tjänster samlar vi in information om hur du interagerar med tjänsten, t.ex. vilka bostadsobjekt du klickar på och söker efter, läs mer om hur vi hanterar kakor i avsnittet om Cookies. Vid användning av appen hämtar vi platsinformation från din mobila enhet om du gett tillåtelse till det via din enhet för att visa relevanta sökobjekt vid en ”skakning” av mobilen.

  • Information du lämnar ifrån dig. När du anmäler intresse för en bostad eller startar en bostadsbevakning samlar vi in informationen som du lämnar till oss, t.ex. namn, e-post och telefonnummer. När du gör en bevakning så samlar vi också in information om din intresseprofil, t.ex. vilken typ av boende du letar efter och i vilket område du letar bostad.

  • Information från tredje-part. Vi hämtar information från partners som använder våra tjänster, t.ex. mäklarbyråer. Denna information omfattar e-postadress, visningsbesök och intresseanmälningar som du gör till en mäklare som använder våra tjänster för att vi ska kunna erbjuda dig en bevakning.

Hur den insamlade informationen används

  • Annonsering/Intressebaserad marknadsföring. Information som vi lagrar om dig används för att visa relevanta annonser inom hela vårt annonsnätverk, som omfattar Bonnier News och andra mediapartners, såsom på Facebook. När du besöker våra webbsidor, kommer några av de kakor vi placerar på din dator vara s k annonseringscookies, som är särskilt avsedda för att komma ihåg hur du navigerar på nätet och vilka webbsidor du besöker för att göra annonserna mer relevanta och effektiva. Dessa används för att vi ska förstå vilka typer av objekt som du är intresserad av, läs mer om hur vi hanterar kakor i avsnittet om Cookies samt hur Bonnier News hanterar annonsering på gdpr.bonniernews.se. Information om vilka företag som ingår i Bonnier News hittar du på bonnier.com under fliken organisation.

  • Bostadsbevakning. För att göra din bostadsbevakning så relevant som möjligt använder vi all information du ger oss i din sökning för att anpassa vilka bostäder vi inkluderar i din bevakning

  • Kontaktförmedling. När du gör en intresseanmälan för ett objekt via vår tjänst och därmed begär att bli kontaktad av en mäklare förmedlar vi din kontaktinformation till den relevanta mäklaren, i syfte att du ska kunna bli kontaktad angående objektet. Du kan även välja att bli kontaktad angående försäljning av din nuvarande bostad.

  • Kommunikation. Vi använder information för att skicka marknadsföring till dig om du inte invänt mot det och om det är tillåtet enligt lag.

  • Förbättra tjänsten. Vi använder information för att samla statistik om användningen av tjänsterna och för att utveckla dem.

Notera att om du begär att vi inte ska kontakta dig genom e-post kommer vi att behålla en kopia av den e-postadressen i vår spärrlista för utskick för att se till att du inte får del av oönskade e-postutskick i framtiden.

Vi använder informationen på behovsbasis för att vi ska kunna tillhandahålla dig tjänsterna du använder, uppfylla våra berättigade intressen som att skicka marknadsföring samt uppfylla lagliga skyldigheter.

Anledningar till att vi delar dina personuppgifter

Vi delar information med leverantörer som vi anlitar för att tillhandahålla tjänsten t.ex. genom verifiering av e-postadressen eller lagring av uppgifter. I de fall våra leverantörer hanterar dina personuppgifter har vi sett till att dessa företag följer våra krav för personuppgiftshantering som beskrivs i denna policy. Leverantörerna har inte rätt att använda personuppgifter de tar emot för någon annan anledning än vad som framgår i denna policy.

Vi delar dina kontaktuppgifter till relevant mäklarbyrå om du anmält intresse för ett visst bostadsobjekt.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast när så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss via vår kundservice med frågor angående hantering av dina personuppgifter. Genom inställningar i din webbläsare eller push-inställningar i din mobila enhet kan du kontrollera exempelvis cookie-historik och platsinformation.

  • Dina kommunikationsinställningar. Om du får reklammeddelanden eller bostadsbevakningar via e-post från oss och vill avanmäla dig från dem kan du göra det genom att följa anvisningarna i meddelandet. Notera att annan kommunikation som krävs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna inte omfattas av en sådan avregistrering, exempelvis kommunikation som avser ändringar eller uppdatering av användarvillkor.

  • Dina reklaminställningar. Om du vill få mer information om intressebaserad marknadsföring och hur du kan avstå från den, vänligen besök youronlinechoices.com eller networkadvertising.org (om du besöker våra webbsidor från USA).

Dina individuella rättigheter

Du kan när som helst begära att vi ska radera dina personuppgifter genom att kontakta oss via info@hittahem.se. Till samma adress kan du begära tillgång till dina personuppgifter och anmäla om du vill att HittaHem.se ska rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifter eller begränsa vår behandling. Du har rätt att invända mot sådan behandling som grundar sig på vårt berättigade intresse, såsom för marknadsföring som sker direkt till dig.

Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla det vilket du gör genom att kontakta oss på adressen ovan. Du kan ändra inställning i appen för att inte längre ge oss tillgång till din platsdata.

Du har rätt att framföra klagomål gällande vår personuppgiftsbehandling hos en dataskyddsmyndighet. Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer lagstiftningen.

Utövandet av dina rättigheter är kostnadsfritt. Vi förbehåller oss rätten att vid orimlig eller uppenbart ogrundad invändning eller begäran ta ut en rimlig avgift för åtgärden alternativt inte vidta någon åtgärd.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Till exempel lagras personuppgifter som du anger på datorsystem som har begränsad åtkomst.

Var vi sparar och behandlar personuppgifter

I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen inom EU/EES. I vissa fall använder vi leverantörer som är etablerade utanför EU/EES. Exempelvis använder vi oss av leverantörer för verifiering av e-postadress och lagring av uppgifter som är etablerad i USA. I de fall personuppgiftsbehandling sker utanför EU/EES sker det med lagligt stöd genom att EU-kommissionen fastställt i beslut att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå för behandling av personuppgifter eller att andra lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits.

Hur vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar din information under den tid det behövs för att uppfylla våra ändamål samt en tid därefter enligt lag och god sed. Kriterier som avgör hur länge vi sparar uppgifterna beror på vilken anledning vi använder uppgifterna, vilken typ av uppgifter det rör sig om och vilken relation vi har till dig, dvs om du är en befintlig eller före detta användare.

Vi sparar exempelvis dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring under tiden som du är kund hos oss och upp till två år efter att din kundrelation med oss har avslutats, om du inte har invänt mot behandling av dina uppgifter för direktmarknadsföringssyften, läs mer under ”Dina individuella rättigheter”.

Vi tar bort avslutade bevakningar och intresseanmälningar för objekt som är avpublicerade inom ett år från det tillfället.

Dina personuppgifter sparas längre än vad som angetts ovan i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Ansvar

Vi strävar efter att löpande förbättra tjänsterna och ser gärna att du informerar oss om eventuella fel eller brister i användarupplevelsen genom att skicka ett meddelande till info@hittahem.se

Vi har dock begränsade möjligheter att åtgärda fel eller problem. Därför lämnar vi inte några utfästelser eller garantier avseende tjänsternas kvalitet, säkerhet, tillförlitlighet, tillgänglighet eller prestanda. Oavsett vad som framgår av eventuella beskrivningar av tjänsterna kan du således inte förvänta dig att tjänsterna kommer att vara fria från fel. Vi har därför heller inget som helst ansvar för felaktigheter i tjänsterna och de eventuella skador dessa skulle kunna medföra.

Förändringar i villkoren

Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi använder dina personuppgifter, meddelas du via anslag på webbsidan, i appen eller e-postmeddelande innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag.

Tvister

Dessa allmänna villkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk rätt. Eventuella tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol.

Cookies

På HittaHem.se används Kakor från bland annat Google (Analytics) och Bonnier (Burt) för att analysera trafiken på sajten. HittaHems egna Kakor används för att förbättra annonsering. Ett vanligt användande är att välja relevanta objekt för besökaren, och samla in statistik om vilka objekt som visats i annonserna. HittaHems kakor innehåller ingen information som kan identifiera en person. HittaHems partners, t ex mäklarbyråer och media-sajter (Bonnier News tidningssajter), som använder Kakor måste informera sina besökare om detta.

Kontaktuppgifter

Next Solution Sweden AB (org.nr. 556880-3703)

Next Solution AB (“HittaHem.se”)
Rådmansgatan 16
211 46, Malmö

info@hittahem.se