Sna r t till salu
Fårö Vinor 1564C, Fårö
1 800 000 kr
Trivsamt belägen tomt med bygg möjligheter. Tomten ligger inom bebyggelseområde 3 i den fördjupade översiktsplanen för Fårö. Tomten ligger mycket bra placerad på Fårö med både närhet till Ekeviken och Sudersand. På promenadavstånd finns både det kända caféet Sylvies döttrar och Ica Nära Nyströms. Fårö erbjuder sina besökare något av det bästa Gotland har att erbjuda. Vackra stränder, orörd natur men även kultur och nöjen. Tomten erbjuder förmodligen den bästa utgångspunkten till Fårös bästa upplevelser. Gemensam infiltrationsbädd för BDT är gjord och slang framdragen till tomten. För avlopp från WC gäller sluten tank. El och fiber finns framdraget till tomtgräns. Vatten via egen brunn. Utdrag ur fördjupad översiktsplan. Spekulanter uppmanas att eftersöka information gällande byggrätt. "Riktvärdet för tomtstorlek är 2000 kvm, där högst 1/12 av tomten dock högst 160 kvm (inkl komplementbyggnader) bör bebyggas i 1-1½ våningar. För att bibehålla områdets småskalighet bör större byggnader vara uppdelade i högst 80 m2 byggnadsvolymer, som kan vara sammanbyggda. Byggnaden bör placeras indraget minst 30 meter från vägmitt och minst 4,5 m från tomtgräns." "Nya byggnader bör ha ”Gotlandskaraktär” med rena linjer, utan takkupor, litet takutsprång och eventuellt ljusgråputs alternativt enklare träbyggnader av uthuskaraktär." Inget aktuellt förhandsbesked finns idag. Positivt förhandsbesked fanns tidigare vid avstyckning 2014. Spekulanter är varmt välkomna att besöka tomten på egen hand. Kontakta gärna fastighetsmäklare Mikael Ekström vid frågor och intresse!
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1684 m²

Mäklarinfo

Bevaka området kring Fårö Vinor 1564C, Fårö.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Fårö Vinor 1564C, Fårö
Objektsbild - Fårö Vinor 1564C, Fårö
Objektsbild - Fårö Vinor 1564C, Fårö
Objektsbild - Fårö Vinor 1564C, Fårö
Visa alla 13 bilder