Sna r t till salu
Hörröd 6:14, Hästveda
2 000 000 kr
Välarronderad lantbruksfastighet om ca 12,7 ha, vackert belägen utmed Farstorpsån mellan Hörröd och Gammalstorp, ca 15 km norr om Hässleholm. Utmärkt som tillskottsmark eller för förstagångsköparen. Fastigheten erbjuder ca 7,8 ha åkermark fördelat på tre skiften, ca 3,5 ha vacker ekskog och 1,0 ha blötare åkermark som kan dikas ur alternativt bli en trevlig våtmark för jakt och fiske. På fastigheten finns även ett maskingarage om 182 kvm med portar längs långsidan. Marken kan brukas i egen regi från och med 14/3 2021 och jakträtten nyttjas från och med 1/7 2022.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 127356 m²

Bevaka området kring Hörröd 6:14, Hästveda.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Hörröd 6:14, Hästveda
Objektsbild - Hörröd 6:14, Hästveda
Objektsbild - Hörröd 6:14, Hästveda
Objektsbild - Hörröd 6:14, Hästveda
Visa alla 9 bilder