Sna r t till salu
Fridhemsvägen 10, Ljusterö
1 240 000 kr
Mer förspänt än så här blir det knappast. Här på Fridhemsvägen 10 endast ett stenkast från Åsättra brygga och Gälnan finner ni denna byggklara soldränkta tomt om 1 203 kvmDet beviljade bygglovet medger er att uppföra ett enbostadshus samt ett garage. Enbostadshuset med en byggarea om 114 kvm och en bruttoarea om 210 kvm samt ett garage med en bygg-& bruttoarea om 28 kvm. På den plana och soldränkta tomten har även den geotekniska undersökningen gjorts, vatten och avlopp finns anlagt i en gemensamhetsanläggning, el och fiber finns vid tomtgränsen! Således inga anslutningsavgifter för vatten och avlopp. För området finns ingen detaljplan men i översiktsplanen bedöms området ligga i ett kustområde av riksintresse där natur- och kulturvärdena är så stora att exploatering och andra ingrepp endast får ske om dessa värden ej skadas. Turismen och friluftslivets intressen ska även beaktas. Hustypen som beviljats bygglov finns representerad bland de äldre husen i området och är anpassad till den lantliga bebyggelse. För installation av fiber utförs detta av Österåkers stadsnät till en kostnad om ca 22 000 kr Varmt välkommen att besöka fastigheten på egen hand om visningstiden inte passar dig
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1203 m²

Bevaka området kring Fridhemsvägen 10, Ljusterö.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Fridhemsvägen 10, Ljusterö
Objektsbild - Fridhemsvägen 10, Ljusterö
Objektsbild - Fridhemsvägen 10, Ljusterö
Objektsbild - Fridhemsvägen 10, Ljusterö
Visa alla 11 bilder