Sna r t till salu
Gränsvägen 19A, Tullinge
Här får man bygga ett friliggande bostadshus med 200 kvm byggyta i en plan. Utöver huvudbyggnaden får komplementbyggnad upplåtas som tex, garage eller förråd om högst 40 kvm samt attefallshus om 25 kvm. Högsta höjd till taknock 4 meter för huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter ifrån tomtgräns. Komplement byggnaden ska placeras 4,5 meter ifrån gatan tomtgränsen. OBS 22 meter från Högspänningsledningarna enligt detaljplanen. Vatten/Avlopp och Dagvatten Anläggningsavgiften för vatten och avlopp ingår inte i köpeskilling, avgiften tas ut i samband med inkoppling enligt gällande VA-taxa. Kostnaden för vatten, avlopp samt dagvatten uppgår till ca 199 900 kr. Anslutningspunkt för vatten, avlopp och dagvatten finns vid fastighetsgränsen och redovisas på nybyggnadskartan som beställs via Huddinge kommun. Kommunen ansvarar för det allmänna ledningarna fram till tomtgräns, de vill säga anslutningspunkten. Byggnaderna skall placeras på sådan höjd att god avrinning från fastigheten erhålles. Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt, men fastigheterna har en dagvatten anslutning, som man kan koppla drän- och dagvatten från fastigheten efter fördröjning, Se även kommunens dagvatten strategi. El För offert kontaktas Vattenfall Eldistribution AB som levererar el kraften.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1500 m²

Bevaka området kring Gränsvägen 19A, Tullinge.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Gränsvägen 19A, Tullinge
Objektsbild - Gränsvägen 19A, Tullinge
Objektsbild - Gränsvägen 19A, Tullinge
Objektsbild - Gränsvägen 19A, Tullinge
Visa alla 11 bilder