Ragnars Väg 16, Umeå
475 000 kr
Det är ett trevligt läge på dessa tomter med viss sjöutsikt. Belägna mycket nära Kläppsjön, Norrmjöle OBS! Endast 1 kvar ! Norrmjöle - ett sommarparadis Den lilla forna fiskebyn Norrmjöle ligger ute vid kusten ca 2 mil söder om Umeå i Västerbottens län. För att hitta hit kör man längs väg E4, söderut från Umeå och följer skyltarna mot Norrmjöle. När värmen börjar komma översvämmas byn av badgäster. Är du Umebo har du säkert själv besökt Bettnässand eller Norrmjöle Havsbad någon solig dag. Här finns under sommaren även mycket att göra för de som inte gärna ligger på stranden. I byn finns en golfbana med 18 hål, tennisbanor, camping, restaurang, ett vackert fiskeläge och många strövområden. Källa: http://www.norrmjole.com/ Vatten via Mjölebygdens vattenförening ( kommunalt ) går att koppla på och kostar 49 000 kr fram till tomtgräns. Bredband går att ansluta via Umenet. Tomterna är beläget öster om Norrmjöle och Kläppsjön, ungefär 20 km söder om Umeå centrum. Planområdet utgörs av Ragnars väg, ett område öster om vägen avsett för nybebyggelse samt ett område väster om vägen som ska säkra allmänhetens tillträde till strandområdet. Dessa markområden utgör alla en del av fastigheten Norrmjöle 1:8. Fastigheten är i privat ägo. Planområdet har en area på ca 2,5 hektar. Bostäder Byggnadsarean för huvudbyggnad inom en fastighet får uppgå till 180 m2. Huvudbyggnad får uppföras i en eller två våningar. Hus med källare är inte tillåtet. För komplementbyggnader får den sammanlagda byggnadsarean uppgå till 40 m2 och byggnaderna får ha en byggnadshöjd på högst 3 m. Tak över carport får inte byggas samman med huvudbyggnad och får ha en största yta av 36 m2. Samtliga byggnader ska ha trä som fasadmaterial. Generellt gäller att huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 m från tomtgräns. Garage och uthus ska byggas fristående från huvudbyggnad och ska placeras minst 2, m från tomtgräns som vetter mot gatan vara minst 8,0 m.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 1547 m²

Skapa en bevakning i området kring Ragnars Väg 16, Umeå.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Ragnars Väg 16, Umeå
Objektsbild - Ragnars Väg 16, Umeå
Objektsbild - Ragnars Väg 16, Umeå
Objektsbild - Ragnars Väg 16, Umeå
Visa alla 7 bilder

Karta & område