Sna r t till salu
Stationsvägen 18, Västerås
1 150 000 kr
Från den ursprungliga fastigheten Dingtuna-Prästgård 1:2 har en del av tomten styckats av där garage och förrådsbyggnader nu ligger på en egen fastighet med beteckningen Dingtuna-Prästgård 1:80 (se karta under bilder). Denna fastighet säljs och annonseras som en separat enhet med rubriceringen tomt. På denna fastighet finner du en garagebyggnad med vind och separat förrådsbyggnad. Här finns i dagsläget ingen bostadsbyggnad men gott om plats för nybyggnation på den norra delen av tomten.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 848 m²

Bevaka området kring Stationsvägen 18, Västerås.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Stationsvägen 18, Västerås
Objektsbild - Stationsvägen 18, Västerås
Objektsbild - Stationsvägen 18, Västerås