Sna r t till salu
Bergavägen, Vångaberget
6 000 000 kr
Välarronderad och naturskön skogsfastighet om ca 70 ha varav ca 63 ha produktiv skogsmark, belägen högst upp på Vångaberget, ca 20 km norr om Kristianstad. Skogsmarken har en hög tillgänglighet samt varierande trädslagsfördelning med produktiva ungskogar av gran och större bestånd med bok, tall och björk. Bedömt virkesförråd enligt ny skogsbruksplan om drygt 7 300 m3sk och medelbonitet om 8,5 m3sk/ha/år. Byggnadsfri. Jakträtten tillfaller köparen 2023-07-01 med jaktmöjlighet på älg, hjort, vildsvin och rådjur. På fastigheten finns även ett nedlagt stenbrott, ca 6 ha, med vattenfylld berghåla och stora mängder reststen.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 705000 m²

Bevaka området kring Bergavägen, Vångaberget.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Bergavägen, Vångaberget
Objektsbild - Bergavägen, Vångaberget
Objektsbild - Bergavägen, Vångaberget
Objektsbild - Bergavägen, Vångaberget
Visa alla 12 bilder