Sna r t till salu
Storgatan 10, Vadstena
9 750 000 kr
Nu finns möjligheten att förvärva centralt belägen fastighet i Vadstena där den totala byggrätten inte är fullt utnyttjad. Fastigheten omfattar två bostadslägenheter och och tre butikslokaler i markplan. 2013 beviljades bygglov för inredning av vind till två lägenheter samt tillbyggnad av byggnaden mot innergård som dock aldrig påbörjades. Bostäder 2st 3rok om totalt 170m² Butikslokaler 3st om totalt 170m² 8st p-platser Hyresintäkter totalt 610 200kr Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt att fritt anta eller förkasta inkommet bud eller att hålla en efterföljande förhandling/auktion mellan budgivarna. Säljaren förbehåller sig även rätten att avsluta försäljningsprocessen eller ändra i beskrivna riktlinjer när som helst före undertecknandet av bindande överlåtelseavtal. Oavsett skälen till att försäljningsprocessen avbryts eller ändras ska respektive budgivare själv svara för de kostnader som uppkommit i samband med utvärdering av fastigheten.
Bostadstyp:ÖvrigtTomtarea: 1074 m²

Bevaka området kring Storgatan 10, Vadstena.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Storgatan 10, Vadstena
Objektsbild - Storgatan 10, Vadstena
Objektsbild - Storgatan 10, Vadstena
Objektsbild - Storgatan 10, Vadstena
Visa alla 25 bilder