Sna r t till salu
Sursta Norrbacka, Vallentuna
4 000 000 kr
Beträffande frågor om ny-till- och ombyggnad avseende 1:16 så har följande svar inkommit från Vallentuna kommun: "Fastigheten är belägen inom riksintresseområde för kulturmiljön. Det innebär att vi vid en eventuell bygglovsansökan kan ställa krav på utformning och gestaltning. Fastigheten är även belägen inom riksintresseområde för Swedavias lågfartsflyg och utredningsområde buller. Det innebär att förhandsbesked och nybyggnad av enbostadshus behöver remitteras till Swedavia för att de ska kunna yttra sig över åtgärdens lämplighet utifrån riksintresset. Vid ansökan för åtgärder som inte berörs av Swedavias riksintresse, såsom mindre komplementbyggnader och tillbyggnader prövar bl.a. vi följande: • lokalisering • placering och utformning • omgivningspåverkan • utformningskraven • anordnande av tomter, allmänna platser och andra områden • förvanskningsförbudet • varsamhetskravet." Kontakta mäklare Lars Henning för information och privata visningar. Mobilnummer 0709967434, mejladress lars.henning@erikolsson.se
Bostadstyp:VillaRum: 3Byggår: 1967Boarea: 95 m²Tomtarea: 68164 m²Kvm-pris: 42 105 kr/m²

Bevaka området kring Sursta Norrbacka, Vallentuna.

Create Watch
Hittahems dataskyddspolicy

Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Sursta Norrbacka, Vallentuna
Objektsbild - Sursta Norrbacka, Vallentuna
Objektsbild - Sursta Norrbacka, Vallentuna
Objektsbild - Sursta Norrbacka, Vallentuna
Visa alla 21 bilder