Hormesta 5:1 Och 8:5, Vrena
700 000 kr
Tomterna Hormesta 5:1 och Hormesta 8:5 avyttras tillsammans då de är samtaxerade. Härliga naturtomter i solig skogsglänta med söderläge straxt utanför Stigtomta. En plats med historia, här har tidigare Hormesta skola funnits. Idag återstår bara delar av skolgrunden samt en gammal jordkällare. Det finns tre grannar till tomterna förutom åkermark och vägen slutar här, endast ca 100 m upp ifrån landsvägen. Fastigheten är inte ansluten till el, vatten/avlopp eller fiber. Information ifrån Länsstyrelsen: På fastigheten ligger en husgrund efter en gammal skola (Nykyrka 98). Länsstyrelsen bedömer att denna är den första bebyggelsen på platsen, yngre än 1850 och därmed ska klassas som en övrig kulturhistorisk lämning, som inte omfattas av kulturmiljölagens skyddsparagrafer. Grunden efter skolan utgör dock en komponent i kulturmiljön och hänsyn ska därför tas för att undvika skador på denna vid planering av nybyggnation och uppförande av denna. Länsstyrelsen har annars ur fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt inget att erinra mot den aktuella åtgärden om den sker i enlighet med ansökan. De utsatta tomtpinnarna markerar tomtgränser och gränserna har 1-4 meters noggrannhet. Koordinatsystem: SWEREF99 16 30. Ifall ni är nyfikna och svänger förbi platsen, vänligen respektera att marken är inhägnad och nyttjas tillfälligt som hage för hästar. Välkomna på visningen, då hästarna får beta i annan hage.
Bostadstyp:Tomt/MarkTomtarea: 5225 m²
map

Skapa en bevakning i området kring Hormesta 5:1 Och 8:5, Vrena. Du kan i samband med bevakningen sätta in en mängd andra sökkriterier och filter för att öka relevansen och pricksäkerheten i vad vi levererar till dig.

Alla bilder

Objektsbild - Hormesta 5:1 Och 8:5, Vrena
Objektsbild - Hormesta 5:1 Och 8:5, Vrena
Objektsbild - Hormesta 5:1 Och 8:5, Vrena
Objektsbild - Hormesta 5:1 Och 8:5, Vrena
Visa alla 22 bilder

Karta & område